کادر آموزشی

هاله اکبری: کارشناس ادبیات فارسی دارای گواهینامه تخصصی مربیگری پیش دبستانی از جهاد دانشگاهی مشهد سابقه درخشان کار در پیش دبستانی های غیردولتی

 

 

فاطمه عادی: کارشناس روابط عمومی آموزگار پایه اول با سابقه درخشان تدریس در مدارس غیردولتی

 

فایزه مرجانی : کارشناس الکترونیک آموزگار پایه دوم با سابقه درخشان تدریس در مدارس غیردولتی

 

زینب روشنی: کارشناس الهیات آموزگارپایه سوم با سابقه درخشان تدریس در مدارس غیردولتی

 

معصومه ضحاکی : کارشناس آموزش ابتدایی بازنشسته ی آموزش و پرورش سابقه 32 سال تدریس درمدارس خاص

 

بی بی طاهره سلطانپورمقدم: کاردانی آموزش ابتدایی بازنشسته ی آموزش و پرورش سابقه 33 سال تدریس درپایه پنجم درمدارس خاص

 

 

حلیمه مصطفایی درمیان: کارشناسی ارشد زمین شناسی آموزگارپایه ششم باسابقه درخشان تدریس درمدارس غیردولتی

 

  آدرس: زاهدان - بزرگمهر 7 - دبستان مصباح الهدی

 ساعات کار: شنبه الی پنجشنبه 7 الی 14

 تلفن ثابت: 05433435680

 سامانه پیامکی: _

 اینستاگرام: mdrsh_msbh@

 ایمیل: info@mesbahschools.ir